||കേരള സംസ്ഥാന സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേഖലാതല വിജ്ഞാനോത്സവം 2 0 2 2 ഡിസംബർ 15 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ വനിതാ കോളേജിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു

It is with the primary aim of bringing all the knowledge available in the universe to the

Read more ...

The State Institute of Encyclopaedic Publications, started in 1961 under the State

Read more ...

Events

The Sarvavijnanakosam is planned as a 20 volume series, with each volume containing 1000-1500 articles approximately. The titles ..

Read more ...

Viswasahithya Vijnanakosham has been designed in 10 volumes. Each volume is set to ¼ demy size. It contains around 900 ...

Read more ...

Single volume encyclopaedias on Paristhiti, Parinamam, Jyothishasthram and reference book Samskarikam ...

Read more ...

The State Institute of Encyclopaedic Publications (SIEP) is a cultural institution functioning under the Department of Cultural Affairs,

Read more ...

The State Institute of Encyclopaedic Publications (SIEP) is a cultural institution functioning under the Department of Cultural Affairs,

Read more ...
Read more ...

Governing Body

Chief Minister

 Shri. Pinarayi Vijayan
Chairman

Minister for Cultural Affairs

  Shri. Saji Cheriyan
Vice ChairmanSmt. Rani George IAS
Secretary,
Cultural Affairs DepartmentDr. Muse Mary George
Director & Member Secretary

Visitor Counter

032850